Informace o zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Údaje o správci osobních údajů:

Správce: minceAzlato.cz s.r.o., sídlem Pastviny 398, 46322 Mníšek, IČ: 06688900

Kontaktní údaje: adresa - Pastviny 398, 463 22 Mníšek, mail: info@minceazlato.cz, tel: 602 857 897

Správce nejmenoval pověřence pro zpracování osobních údajů

Definice osobních údajů:

Osobní údaje jsou veškeré údaje o fyzické osobě, podle kterých lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat.  

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

- identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, datum narození, číslo občanského průkazu;

- kontaktní údaje, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště;

- údaje o objednávkách, zejména údaje o objednaných produktech, platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;

- údaje o chování na webu, zejména zobrazeného zboží, odkazů, a také údaje o zařízení zobrazujícího náš web, jako IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, použitý prohlížeč a také údaje získané ze souborů cookie;

Účely zpracování osobních údajů

- zasílání obchodních sdělení

- uzavření smluvního vztahu

- zákonný důvod

- oprávněný zájem

U správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování dle čl.22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností a délka jejich uchovávání je po dobu maximálně deseti let od ukončení smluvního vztahu.

Uchovávání osobních údajů získaných pro marketingové účely na základě souhlasu probíhá po dobu tří let od odvolání souhlasu

Po uplynutí doby uchování osobních souhlasů budou osobní údaje vymazány, případně skartovány


Odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován správci dobrovolně s možností jeho odvolání. Odvolání souhlasu je možné realizovat prostřednictvím oznámení na mailovou adresu info@minceazlato.cz, nebo písemnou formou zaslanou na adresu sídla společnosti, nebo prostřednictvím odhlašovacího linku uvedeného v patičce obchodního sdělení

I po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů mohou být osobní údaje dále zpracovávány správcem pouze v případech existence jiných účelů zpracování

Zpracovatelé osobních údajů:

Správcem osobních údajů je minceAzlato.cz s.r.o.

Osobní údaje mohou být předány těmto zpracovatelům:

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 22599, IČ: 47114983 - doručovací služby

ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00, IČ: 02762943 – emailové služby

Česká mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, Jablonec n.N., 466 23, IČ: 28737016 - nabídka/uzavření produktů a služeb České mincovny, a. s.

ONEsolution s.r.o., Cejl 82/58, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27710335 - server hosting

 

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Uplatnění práv subjektů:

 Zpracování uplatněného práva bude realizováno nejpozději do 30 dnů od jejího podání.

-          Právo na informace o zpracování

-          Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu či výmaz

  • právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování
  • právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů
  • právo na výmaz, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány

-          Právo vznést námitku

  • v případě domněnky, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy
  • na základě námitky (v případě její oprávněnosti) bude zpracování osobních údajů ukončeno do 30 dnů od podání této námitky
  • v případech pominutí oprávněného zájmu zpracování osobních údajů

-          Právo podat stížnost u dozorového orgánu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě domněnky porušení práva na ochranu osobních údajů.

-          Právo na omezení zpracování

  • v případě, že zpracování nepřesných údajů
  • zpracování omezí také po dobu, po kterou prověřuji, že Vámi vznesená námitka je legitimní

-          Právo na přenositelnost údajů

-          Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Při vznesení námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, již nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje:

-          že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

-          přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

-          že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

Závěrečná ustanovení

Odeslání objednávky z internetového objednávkového formuláře a zaškrtnutím souhlasu je považováno za potvrzení  seznámení s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou tímto v celém rozsahu přijaty

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


                                                                                                   Získali jsme ocenění: Spolehlivá firma 2024, 2023, 2022