Doba Karla IV.

Nejvýznamnějšího rozkvětu dosáhla česká země bezesporu za vlády Karla IV. To, co obvykle považujeme za nejtypičtější hodnoty našeho kulturního dědictví, má kořeny právě v době panování „Otce vlasti“. Jeho odkaz spočívá nejen v řadě smysluplných politických rozhodnutí, uměleckých skvostech a podpoře vzdělávání. Vláda Karla IV. byla výjimečně příznivá pro všechny bez sociálních, náboženských či politických rozdílů. Snad žádný český vladař nezaštítil svou zemi tak dlouhodobou prosperitou a mírem.

Série opěvuje tři monumenty, které jsou spojeny se 14. stoletím, zlatým věkem českých dějin – Karlštejn, katedrálu sv. Víta a Karlův most.

Řadit dle:


                                                                                                   Získali jsme ocenění: Spolehlivá firma 2022 

  

 

 

                                                                                                                                 Spolehlivá firma